HEMOM SKÖNSTAVIKKULTURMÄRKNINGMEDLEMDOKUMENTKONTAKTLOGGA IN
MEDLEM
Vanliga frågor
Riktlinjer
Information
Parkering
Sophantering
Skadedjur
Generell information för medlemmar


Saknar du ytterligare information? Kontakta alltid styrelsen för vidare dialog.Anslagstavlan

På anslagstavlan kan aktuell information sättas upp från föreningen, Skönstaviksklubben eller från enskilda medlemmar. Om du vill sätta upp något, kontakta styrelsen.
Biltrafik

Vi är lyckligt lottade som slipper genomfartstrafik på vår gata. För barnens skull ber vi er köra långsamt på gatan och så lite som möjligt på grusgångarna. Parkera i första hand på de ytor som avsatts som parkeringsplatser - inte på gångar eller intill lekplatsen. Observera att det vintertid är förbjudet att parkera på gatan utmed ojämna nummer, den vänstra sidan när du kör in på Finbagarvägen.
Brevlåda

Om du har synpunkter, frågor eller vill meddela styrelsen något, lägg en lapp i brevlådan på dörren till tvättstugan.
Cykelförvaring

Cyklar kan vinterförvaras i kulverten under nr 29. Vid höst- och vårstädningen är dörren upplåst och då kan du bära ned och upp din cykel. Förse gärna cykeln med namn och lägenhetsnummer.
Energideklaration

Varje lägenhet har en energideklaration. Senaste energideklarationen är från 2020. Vid eventuell försäljning måste en energideklaration finnas tillhands, detta ansvarar varje enskild medlem att tillhandahålla.

LADDA NER ENERGIDEKLARATIONEN >
Fastighetsskötsel

Föreningen anlitar Spira Mark AB för enklare yttre fastighetssysslor. Spira Mark AB ansvarar för skötsel av panncentral, tvättstuga, snöröjning etc. Önskar du rekvirera något som  föreningen tillhandahåller (exempelvis färg, träplankor etc) anmäl ditt ärende i pärmen Felanmälan/Beställning som finns i tvättstugan. Den inre miljön i din lägenhet ansvarar du själv för, och kan inte beställas via Spira Mark AB.
Flaggning

Flaggan finns på hatthyllan i tvättstugan. Du får gärna använda den vid familjens högtidsfirande. Om du hissar flaggan kom då ihåg att också hala ned den och att hissa vimpeln.
Föreningsmeddelande

Styrelsen lämnar regelbundet information till medlemmarna i form av föreningsmeddelanden som delas ut i brevlådorna.
Höst- och vårstädning

Under ett veckoslut under våren respektive hösten har vi städning och hjälps då åt med att snygga till våra gemensamma gångar och grönområden. I samband med denna helg finns tillgång till stora sopcontainrar avsedda för:

- Trädgårdsavfall från lägenheternas tomter och gemensamma ytor (brännbara ytor)

- Skrymmande sopor som sparats i garage och förråd (ej brännbart material)

Oberserva att exempelvis bilbatterier, spisar/tvättmaskiner, elektronik, målarfärg och annat miljöfarlig INTE får slängas i samband med denna helg. Du ansvar själv för att dessa avfall lämnas vid en återvinningscentral.
Pannrum

Pannrummet tjänar i första hand som utrymme för försörjning av värme och varmvatten till våra lägenheter genom värmeväxlare från fjärrvärmeledningar. Pannrummet tjänar också som verkstadslokal för arbeten som utförs inom föreningen.
Pantsättning

Pantsättningar ska skickas till SBC som har uppdrag att sköta lägenhetsförteckningen. Detta ska långivaren (banken) göra men ibland händer det att de skickar papperen till bostadsrättsinnehavaren i stället. I så fall måste handlingarna vidarebefordras till SBC. Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1 % av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive tidpunkten för underrättelse om pantsättning. 

Adressen är:

SBC
Box 226
851 04 SUNDSVALL
Pingisrum

Under nr 26 finns ett pingisrum. Nyckeln till tvättstugans dörr passar.
Stolar och bord

Om du behöver extra stolar och bord vid något tillfälle kan du låna föreningens. De flesta förvaras under nr 60 dit tvättstugenyckeln passar. Under nr 29 finns dessutom fällstolar.
Studsmattor

Det är inte tillåtet att ställa upp studsmattor i trädgårdarna eller på övrig mark som är föreningens.
Trädgårdsredskap

Skottkärra, grepe etc. finns att låna i förrådet på övre garageplan. Där finns även en större grill. Nyckeln till tvättstugan passar.
Tvättstugan

Bokning sker på lista i pärm som finns i mangelrummet. För den gemensamma trivseln behövs att var och en städar efter sitt tvättpass. Mer information finns i pärmen.
Vävstuga

Vävstolar finns under nr 59.

Saknar du ytterligare information? Kontakta alltid styrelsen för vidare dialog.

Uppdaterat 2024-04-11
Bostadsrättsföreningen Skönstavik
Provided by Webforum