HemOm SkönstavikKulturmärkningStyrelseMedlemKontakt
Medlem
Skadedjur


För att underlätta bekämpningen av skadedjur för oss på Finbagarvägen har föreningen genom försäkringen med Gjensidige avtal med Anticimex.
Telefon: 075-245 10 00
I ett pågående skadeärende ska du kontakta Anticimex skadeavdelning på
020-170 90 90 eller
skador@anticimex.se

Tidigare hade vårt försäkringsbolag Gjensidige ett förebyggande avtal med Nomor vilket innebär att de har satt ut och kontrollerar betesburar i föreningens utrymmen. Nomor sköter alltså fortfarande betesburarna.

Här är tips och rekommendationer från Nomor vad det gäller råttor:

Undvik att mata fåglar, då det ger en lättåtkomlig födokälla för råttor. Fågelmat är berikad med Vitamin K1 som är motgift till rodenticider.

Förse samtliga soptunnor med ett slutet lock. Helst behållare av metall vid utomhusbruk.

Städa upp bråte som ligger runt byggnaden. Grenar, lövhögar och allmänt skräp är bra gömställen för råttor.

Fyll igen eventuella springor mellan mark och fasad.

Sätt igen eventuella håligheter i grund/väggar.

Undvik klätterväxter och buskar intill fasaden.

Förse ventiler med metallnät.

Undvik användning av kompost. Främst matavfall, fallfrukt och annat ätbart avfall. Plocka upp fallfrukt.


Uppdaterat 2020-07-23
Bostadsrättsföreningen Skönstavik
Provided by Webforum