HEMOM SKÖNSTAVIKKULTURMÄRKNINGMEDLEMDOKUMENTKONTAKTLOGGA IN
MEDLEM
Vanliga frågor
Riktlinjer
Information
Parkering
Sophantering
Skadedjur

Skadedjur


Om man har problem med skadedjur som råttor och getingar runt sitt hus så går det via föreningens försäkringsbolag, Brandkontoret, som har avtal med Anticimex.­­­­

Telefon: 075-245 10 00

I ett pågående skadeärende ska du kontakta Anticimex skadeavdelning på 020-170 90 90 eller skador@anticimex.se

  • Undvik att mata fåglar, då det ger en lättåtkomlig födokälla för råttor.

  • Städa upp bråte som ligger runt byggnaden. Grenar, lövhögar och allmänt skräp är bra gömställen för råttor.
  • Undvik klätterväxter och buskar intill fasaden.
  • Undvik användning av kompost. Främst matavfall, fallfrukt och annat ätbart avfall. Plocka upp fallfrukt.
Uppdaterat 2022-01-11
Bostadsrättsföreningen Skönstavik
Provided by Webforum