Hem
Föreningsmeddelande, årsredovisning, stadgar och handbok
Planritning
Energideklaration
Skadedjur
Hitta hit
50-tal på Finbagarvägen
Radhus i bild
Arkitekterna: Ancker, Gate och Lindegren
K-märkning
Finbagarvägen i litteraturen
Om Sköndal
Logga in


För att underlätta bekämpningen av skadedjur för oss på Finbagarvägen har föreningen genom försäkringen avtal med Nomor.
Vi har även ett extra förebyggande avtal med dem vilket innebär att de har satt ut och kontrollerar betesburar i föreningens utrymmen.

Här är tips och rekommendationer från dem vad det gäller råttor:

Undvik att mata fåglar, då det ger en lättåtkomlig födokälla för råttor. Fågelmat är berikad med Vitamin K1 som är motgift till våra rodenticider.

Förse samtliga soptunnor med ett slutet lock. Helst behållare av metall vid utomhusbruk.

Städa upp bråte som ligger runt byggnaden. Grenar, lövhögar och allmänt skräp är bra gömställen för råttor.

Fyll igen eventuella springor mellan mark och fasad.

Sätt igen eventuella håligheter i grund/väggar.

Undvik klätterväxter och buskar intill fasaden.

Förse ventiler med metallnät.

Undvik användning av kompost. Främst matavfall, fallfrukt och annat ätbart avfall. Plocka upp fallfrukt.

Kontakta Nomor på telefon 0771-122300 eller på www.nomor.se/skadeanmalan


Uppdaterat 2019-04-02
Utskriftsvänlig sida
styrelsen@finbagarvagen.se
Provided by Webforum