HEMOM SKÖNSTAVIKKULTURMÄRKNINGMEDLEMDOKUMENTKONTAKTLOGGA IN
MEDLEM
Vanliga frågor
Riktlinjer
Information
Parkering
Sophantering
Skadedjur
Parkering


Parkering på gatan

Parkera i första hand på de ytor som avsatts som parkeringsplatser, inte på gångar eller intill lekplatsen. Observera att det vintertid är förbjudet att parkera på gatan utmed ojämna nummer, den vänstra sidan när du kör in på Finbagarvägen.
Garage och parkeringsplats

Föreningen har 15 st parkeringsplatser och 51 st garage som hyrs ut till föreningens medlemmar samt 9 st gästparkeringsplatser. För varje garageplats upprättas ett särskilt hyresavtal. Garagen får ej användas som extraförråd. Föreningen hyr också ut parkeringsplatser med möjlighet att ansluta motorvärmare. Dessa är i första hand avsedda för dem som saknar garage, men kan i mån av tillgång hyras av garageplatstagare. Om du inte har något garage eller önskar en parkeringsplats kan du ställa dig i kö genom att kontakta styrelsen.
Uppdaterat 2022-01-16
Bostadsrättsföreningen Skönstavik
Provided by Webforum