HEMOM SKÖNSTAVIKKULTURMÄRKNINGMEDLEMDOKUMENTKONTAKTLOGGA IN
KULTURMÄRKNING
Vårdprogram

Vårdprogram för föreningens fastigheter

Utformningen av föreningens fastigheter är av särskild betydelse och vårt radhusområde är grön-klassat enligt Stadsbyggnadskontoret.

Husen uppfördes i början av 50-talet efter ritningar av arkitektkontoret Ancker, Gate, Lindegren. Gestaltningen är mycket tidstypisk, både när det gäller bebyggelsens anpassning till terrängen och när det gäller formspråk, fasadmaterial och detaljer. Husen ingår som en viktig del i området med höga miljöskapande och arkitektoniska värden.

2013 beslutades att ta fram ett vårdprogram där det framgår hur fastigheterna kan bevaras genom olika åtgärder vad gäller skötsel. I vårdprogrammet finns också antecknat hur varje bostad kan anpassas så att det motsvarar de riktlinjer som ursprungligen var tänkt av arkitekter.PDF för nedladdning


BRF SKÖNSTAVIK VÅRDPROGRAM
Uppdaterat 2020-10-05
Bostadsrättsföreningen Skönstavik
Provided by Webforum