HemOm SkönstavikKulturmärkningStyrelseMedlemKontakt
9 juni 2020
Inga studsmattor
Styrelsen har tagit beslut att inte ge tillstånd till studsmattor. Under de senaste åren har frågan om studsmattor ställts till styrelsen och vi har då inte gett tillstånd med anledning av ansvarsfrågan. Då frågan återigen blivit aktuell beslutades det att utreda ansvarsfrågan och vi har vid två tillfällen varit i kontakt med jurister vid Bostadsrätterna för att få vägledning i frågan. Studsmattor är att betrakta som lekredskap och vid en olycka kan föreningen inte friskriva sig från ansvar utan försäkringsbolaget kommer att utreda om vi som förening har gjort tillräckligt mycket för att olyckan kunde ha undvikits. Båda gav oss rekommendationen att inte ge tillstånd till studsmattor. Baserat på juristernas rekommendation tog styrelsen vid senaste mötet i juni 2020 beslut att inte ge tillstånd till studsmattor.
Uppdaterat 2020-07-24
Nyheter
24 juli 2020
Ny hemsida
24 juli 2020
Trådgårdsavfall
9 juni 2020
Inga studsmattor
Bostadsrättsföreningen Skönstavik
Provided by Webforum