Här finns länkar till Wikipedia.

Området är ritat av arkitektgruppen AGL Arkitektkontor AB, Ancker, Gate och Lindegren.
De ritade bl.a. det stora kontorshuset vid Sergels Torg, läkarhuset vid Odenplan, Hässelby strands centrum och höghusen i Larsberg på Lidingö. Alla tre arbetade även tillsammans på de stora projekteten Silvieberg 3 och Skandiahuset i Umeå. De hade även uppdrag i Uppsala.

Bengt Gate är son till en av Sveriges mest kända glasformgivare, Simon Gate.

Stig Ancker.
Bengt Gate.
Sten Lindegren.

 

Bengt Gate är nöjd efter att ha ritat kvarteren Korintkakan, Nötkakan och Skräddkakan

Uppdaterat 2019-04-02